Citygallery - galeria internetowa
   rrose selavy
       Kobiety ciężarne

       Pregnant women

 :: Akcja w przestrzeni publicznej.
    Rrose Selavy umieszcza czterech mĘŻczyzn przebranych za kobiety
    w ciĄŻy oraz szarmanckiego mĘŻczyznĘ z kwiatami.
    Akcja przeprowadzona bez udziaŁu publicznoŚci.
    Sponsor akcji: kwiaciarnie "Konwalia Polska Sp. z o.o."
    Cztery zdjĘcia ciĘŻarnych mĘŻczyzn znajdujĄ siĘ w kolekcji: MUSEUM
    OF MODERN ART. NEW YORK.
    ZdjĘcie dokumentujĄce szarmanckiego mĘŻczyznĘ znajduje siĘ:
    MARCEL DUCHAMP COLLECTION. NEW YORK.

 :: Public performance.
    Rrose Selavy in public space places four men dressed up as pregnant     women and a gallant gentleman with flowers.
    The performance was carried out without the participation
    of the public.
    Sponsor: "Konwalia Polska Sp. z o.o." florists.
    Four photographs of the pregnant men belong to the collection
    of the Museum of Modern Art, New York.
    The photograph documenting the gallant gentleman belongs
    to the Marcel Duchamp Collection, New York.

 

citygallery.pl
   
citygallery.pl
 
citygallery.pl
 
citygallery.pl
 
citygallery.pl

:: ORIGINAL photos: Artur KŁosiŃski

Design by D i s c i p l i n e