Citygallery - galeria internetowa
    
 
rrose selavy
       Jedz±cy ¶niadanie

       Eating breakfast


Citygallery.pl

:: Akcja w przestrzeni publicznej.
   Rrose Selavy na jednej z ulic Poznania stawia piĘĆ rze¬b. Postaci
   z ceramiki o wymiarach od 165 do 182cm, wŁosy wykonane z wŁosia    koŃskiego, ubranie baweŁniane, pochlapane farbˇ olejnˇ.
   Akcja zostaŁa przeprowadzona bez udziaŁu publiczno¦ci.
   Sponsor akcji: sieĆ "ChineEse Restaurants"
   Rze¬by znajdujˇ siĘ w kolekcji: THE GUGGENHEIM COLLECTION. NEW YORK.

  :: Public performance. Rrose Selavy puts up five sculptures on one
   of the streets in Poznań. Ceramic figures, height between 165 and    182cm, hair made from horse hair, cotton clothes splashed with oil    paint.
   The performance was carried out without the participation
   of the public.
   Sponsor: "Chinese Restaurants" chain
   The sculptures belong to the Guggenheim collection, New York.

:: ORIGINAL photos: Artur KŁosiŃski

Design by D i s c i p l i n e