Citygallery - galeria internetowa
    
 
rrose selavy
       Zguby

       Lost property


Citygallery.pl
:: rrose selavy informuje, ŻE zginĘŁy jej dwie ceramiczne rze¬by.
   miaŁy byĆ zaprezentowane na wystawie "azja - europa". jeŻeli    ktokolwiek widziaŁ powyŻsze rze¬BY, proszony jest o kontakt
   z citygallery.
   wymiary rze¬by pierwszoplanowej:
   wysoko¦Ć - 174 cm, talia - 101 cm, biceps - 28 cm
   wymiary rze¬by drugoplanowej:
   wysoko¦Ć - 165 cm, talia - 89 cm, biceps - 26 cm
   rze¬by wykonane sˇ z ceramiki, lakieru pÓŁmatowego, odziane w rzeczy
   z baweŁny. prace miaŁy doŁˇczyĆ do kolekcji sonnabend w nowym jorku.
   autor chciaŁby podziĘkowaĆ: sekcji azjatyckiej bbc, gazecie wyborczej,    gazecie new york times, tvp, telewizji canal+ oraz ale kino za pomoc
   w poszukiwaniu zaginionych prac.
  :: rrose selavy is sad to inform that she has lost two ceramic    sculptures, which were supposed to be displayed at the "asia - europe"    exhibition. if anyone has seen the above sculptures please contact    the citygallery immediately.
   dimensions of the foreground sculpture:
   height - 174 cm, waist - 101 cm, biceps - 28 cm
   dimensions of backround sculpture:
   height - 165 cm, waist - 89 cm, biceps - 26 cm
   the sculptures are made from: ceramics, semi-gloss varnish,
   washed out cotton clothes. the works are made supposed
   to be handed over to: collection of sonnabend, new york.
   the author would like to thank: bbc asia section, gazeta wyborcza,    new york times, tvp, canal+ & ale kino for their help in the search.

:: ORIGINAL photos: Artur KŁosiŃski

Design by D i s c i p l i n e