Modern art gallery
KOSAARA
Mądrości Luisa | Wise Luis
CityGallery.pl
Romantyczne chwile w Barcelonie
The romantic moments in Barcelona

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
SpacerowaliŚmy po Barcelonie a generaŁ pŁakaŁ
We were walking in Barcelona and the general was crying

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
Jej uŚmiech przyciĄgaŁ tŁumy
Crowds were magnetized by her smile

CityGallery.pl
UbieraŁa siĘ jak modelka
She wore like a model

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
Don Kichot - kochanek doskonaŁy
Don Kichot - the perfect lover

CityGallery.pl
CaŁowaliŚmy siĘ przy generale
We were kissing in front of the general

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
Jej oczy: malowane, ozdobne, piĘkne
Her eyes: painted, decorative, beautiful

CityGallery.pl
Nasi przyjaciela Pedro i Karlos
Our friends: Pedro and Carlos

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
Sagrada Familia
Sagrada Familia

CityGallery.pl
Jej kuzynka byŁa KubankĄ
Her cousin was a Cuban

CityGallery.pl
NosiŁa Nike'i
She wore Nike shoes

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
To byŁa Wenus a generaŁ pŁakaŁ
That was a Venus and the general was crying

CityGallery.pl
POMiĘdzy srebrnymi sŁupami
Between the silver posts

CityGallery.pl
Jej druga kuzynka Amina
Amina - her second cousin

CityGallery.pl
ZwiedzaŁy BarcelonĘ
They were visiting Barcelona

CityGallery.pl
Przypadkowe dziewczyny
The accidental girls

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
CiĄgle siĘ ŚmiaŁa
She was laughing all the time

CityGallery.pl
Pep Ventura
Pep Ventura

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
PaliliŚmy papierosy
We were smoking

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: nieozdobne
...and Luis said: not decorative

CityGallery.pl
PojechaliŚmy na wycieczkĘ
We went for a trip

CityGallery.pl
OpuŚciŁa mnie
She left me

CityGallery.pl
Z mĘŻczyznĄ w niebieskiej czapce
With the man in a blue cap

CityGallery.pl
ByŁa peŁna uroku
She was charming

CityGallery.pl
...A Luis powiedziaŁ: ozdobna
...and Luis said: decorative
Projektowanie Graficzne