Citygallery - galeria internetowa
   


               JERZY SKOLIMOWSKI
                    wywiad / interview
 
 
                    2008 / 15:25 min

                Video: Artur Kłosiński & Tomasz Wendland
                Sound: Waldemar Korzyb
                Designed by D i s c i p l i n e