the pink rose - praga / prague
  Sponsor pracy: KODAK CZECHY SA.
Video znajduje siĘ w kolekcji COLLECTION OF THE GUGGENHEIM PICTURES. NEW YORK.
Sponsor: KODAK CZECHY SA.
The video belongs to the Collection of the Guggenheim Pictures, New York


:: ORIGINAL PHOTOS: Artur KŁosiŃski
:: realisation: dESIGNPOINT