kosaara - pocztówka dĽwiękowa / sound postcard
  Sponsor akcji: wydawnictwo "KrÓl Ubu SA".
Video znajduje siĘ w kolekcji COLLECTION OF SONNABEND. NEW YORK.
Sponsor: "KrÓl Ubu SA" publishing house.
The video belongs to the Sonnabend collection, New York.


:: ORIGINAL PHOTOS: Artur KŁosiŃski
:: realisation: d i s c i p l i n e