Citygallery - galeria internetowa
    
 
kosaara
       Panna młoda rozebrana przez swoich kawalerów, jednak
       · performance do kamery

       The bride stripped bare by her bachelors, even
       · performance for camera

Kosaara realizuje swojĄ wersjĘ pracy Marcela Duchampa:
"Panna mŁoda rozebrana przez swoich kawalerÓw, jednak ".
  Kosaara creates his version of the piece of art by Marcela Duchamp:
"The bride stripped bare by her bachelors, even ".

:: ORIGINAL VIDEO: Artur KŁosiŃski
:: Dancer: Cezary KoŁodziej
:: Music: Blimp

 

Design by D i s c i p l i n e