the pink rose - monachium / munich
  Sponsor pracy: KODAK CZECHY SA
Video znajduje siĘ w kolekcji COLLECTION OF SONNABEND. NEW YORK.
Sponsor: KODAK CZECHY SA
The video belongs to the Sonnabend Collection, New York.


:: ORIGINAL PHOTOS: Artur KŁosiŃski
:: realisation: dESIGNPOINT