Citygallery - galeria internetowa
    
 
kosaara
       Świątynia Hatszepsut, egzekucja turystów.

       Hatszepsut Tample, execution of tourists.

 

:: ORIGINAL VIDEO: Artur KŁosiŃski

Design by D i s c i p l i n e