Citygallery - galeria internetowa
    
  kosaara
       Sprawy polityczne

       Political Issues

 

 

   KOSAARA, OGLĄDAJĄC TV I CZYTAJĄC GAZETY ZDAŁ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ŚWIAT
   NIE JEST SPRAWIEDLIWY. ANTHONY DE SAINT EXUPERY NAPISAŁ KIEDYŚ, ŻE
   ZA WSZYSTKIE NIESZCZĘŚCIA NA ŚWIECIE ODPOWIEDZIALNI SĄ LUDZIE GARBACI.
   KOSAARA WYDEDUKOWAŁ, ŻE OBECNIE ZA NIESZCZĘŚCIA NA ŚWIECIE    ODPOWIEDZIALNE SĄ: TEATR, EDUKACJA, GÓRY KAUKAZU I WINDY.
 

    BY WATCHING TV AND READING NEWSPAPERS, KOSAARA REALIZED THAT THE     WORLD IS NOT FAIR. ANTHONY DE SAINT EXUPERY WROTE THAT HUMP-BACKED     PEOPLE ARE RESPONSIBLE FOR ALL BAD THINGS IN THE WORLD.            KOASAARA, WITH THIS SENTENCE DEEP IN HIS MIND, ASCERTAIND THAT TIMES     HAD CHANGED. WHAT IS RESPONSIBLE FOR BAD THINGS IN THE WORLD     NOWADAYS ARE: THEATERS, EDUCATION, CAUCASUS MOUNTAINS AND LIFTS.

 

 
 

.:. PROTEST PRZECIWKO TEATROM
    GDYBY NIE TEATR TO NA DUBRAWCE W MOSKWIE NIE ZGINEŁO BY KILKASET     OSÓB. KOSAARA, MAJĄC NA WZGLĘDZIE SWOJE BIEZPIECZEŃSTWO,
    UDOSTĘPNIA TUTAJ VIDEO ZASTĘPCZE.
    WG. GAZETY "PRAWDA" ZA TRAGEDIĘ ODPOWIEDZIALNI SĄ WYŁĄCZNIE AKTORZY     CZECZEŃSCY.
    VIDEO ORYGINALNE - GUGGENHEIM MUSEUM.NEW YORK.
    THE GUGGENHEIM COLLECTION.

 

.:. PROTEST AGAINST ALL THEATERS IN THE WORLD
    IF THERE WAS NO DUBRAVKA THEATER, HUNDREDS OF PEOPLE COULD
    NOT BE DEAD. KOSAARA , FEARING HIS SAFTEY, PRESENTS A VICARIOUS VIDEO.
    PRAVDA MAGAZINE REPROTED THAT ACTORS ARE RESPONSIBLE
    FOR THIS TRAGEDY.
    ORIGINAL VIDEO - GUGGENHEIM MUSEUM. NEW YORK.
    THE GUGGENHEIM COLLECTION.

 

 
  .:. PROTEST PRZECIWKO EDUKACJI
    GDYBY NIE EDUKACJA TO W SZKOLE W BIESŁANIE NIE ZGINĘŁOBY KILKASET     OSÓB.
    VIDEO ZASTĘPCZE.
    WG. TV ROSYJSKIEJ KOSAARA MOCNO PRZESADZIŁ.
    VIDEO ORYGINALNE - THE CENTER OF GEORGE POMPIDOU COLLECTION.
 

.:. PROTEST AGAINST EDUCATION
    IF THERE WAS NO EDUCATION, NO CHILD COULD BE KILLED AT THE BIESLAN         SCHOOL.
    A VICARIOUS VIDEO.
    ACCORDING TO THE RUSSIAN NATIONAL TV, KOSAARA REALLY EXAGGERATED.
    ORIGINAL VIDEO - THE CENTER OF GEORGE POMPIDOU COLLETION.

 

 
  .:. PROTEST PRZECIWKO GÓROM KAUKAZU
    GDYBY NIE GÓRY KAUKAZU TO NIE DOSZŁO BY DO EKSTERMINACJI NARODU     CZECZEŃSKIEGO.
    VIDEO ZASTĘPCZE.
    ROSYJSKA TV PODAŁA, ŻE KOSAARA PRZESADZA Z TĄ EXTERMINACJĄ PONIEWAŻ     W CZECZENI ZGINEŁO ZALEDWIE KILKU KULAWYCH TERRORYSTÓW.
    VIDEO ORYGINALNE - MARCEL DUCHAMP COLLECTION.
 

.:. PROTEST AGAINST CAUCASUS MOUNTAINS
    IF THERE WERE NO CAUCASUS MOUNTAINS, THERE COULD BE NO EXTERMINATION     OF CHECHEN PEOPLE.
    A VICARIOUS VIDEO.
    THE NATIONAL RUSSIAN TV SAID THAT KOSAARA EXAGGERATED,
    BECAUSE ONLY A FEW LAME TERRORISTS HAD BEEN KILLED.
    ORIGINAL VIDEO - MARCEL DUCHAMP COLLECTION.

 

 
.:. PROTEST PRZECIWKO WSZYSTKIM WINDOM NA ŚWIECIE
    GDYBY NIE WINDY TO NIE GINĘLI BY DZIENNIKARZE W MOSKWIE.
    VIDEO ZASTĘPCZE.
    ROSYJSKA TV PODAŁA, ŻE ZA ŚMIERĆ DZIENNIKARZY ODPOWIEDZIALNE
    SĄ WINDY CZECZEŃSKIE.
    VIDEO ORYGINALNE - MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK.

.:. PROTEST AGAINST ALL LIFTS IN THE WORLD
    IF THERE WERE NO LIFTS, RUSSIAN JOURNALISTS COULD NOT BE KILLED
    IN MOSCOW.
    THE NATIONAL RUSSIAN TV REPORTED THAT CHECHEN LIFTS ARE RESPONSIBLE     FOR THE DEATH OF JOURNALISTS IN MOSCOW.
    ORIGNAL VIDEO - MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK.

 

.:. PROTEST PRZECIWKO ZŁU NA ŚWIECIE
    KOSAARA UJAWNIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZŁO NA ŚWIECIE.
    VIDEO ZASTĘPCZE.
    ROSYJSKA TV PODAŁA, ŻE CHODZI O PTASIĄ GRYPĘ A RZECZNIK RZĄDU     ROSYJSKIEGO PODAŁ, ŻE CHODZI O STRUSIA W JEDNYM Z FILMÓW BUNUELA.
    VIDEO ORYGINALNE - CITYGALLERY COLLECTION.
.:. PROTEST AGAINST ALL THE EVILS IN THE WORLD
    A VICARIOUS VIDEO.
    THE NATIONAL RUSSIAN TV REPORTED THAT THE SUBJECT OF THIS VIDEO
    IS THE GRIPPE BIRD. THE SPOKESMAN OF THE RUSSIAN GOVERNMENT     SUSPECTED IT IS THE BUNUEL OSTRICH.
    ORIGINAL VIDEO - CITYGALLERY COLLECTION.

:: ORIGINAL VIDEO: Artur KŁosiŃski

:: VICARIOUS VIDEO: KOSAARA

:: collaboration: IF Muzeum Inner Spaces

:: Translation: ANDRew eyman / anna klosinska

:: studio Graficzne