Citygallery - galeria internetowa
    
  kosaara
       Figury woskowe

       Wax Figures

 

 

     Kosaara przestał w koŃcu byĆ wydawcĄ i dokonaŁ wielu      bezkompromisowych akcji w przestrzeni publicznej.
     Dla Kosaary przestrzenią wystawienniczĄ jest cały Świat.
     Wszystkie ulice Świata i miejsca, w ktÓrych widz jest przypadkowy.
     Kosaara stopped publishing (editor). He made many uncompromized      performances in public spaces.
     The whole world is an exhibition space for Kosaara.
     All the streets in and places where the observer is accidental.
 
Citygallery.pl - galeria internetowa
 

.:. AKCJE: FIGURY WOSKOWE
    W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ USTAWIŁ FIGURĘ Z WOSKU PIJĄCĄ WODĘ.
    ZA POMOCĄ MMS ZAWIADOMIŁ O WERNISAŻU 200 MĘŻCZYZN .
   CZUŁ, ŻE NADEJDZIE MOMENT, KIEDY JEGO WIDOWNIĄ BĘDĄ SAMI PRZYPADKOWI    WIDZOWIE.

.:. ART ACTIONS: WAX FIGURES
    KOSAARA PLACED A WAX FIGURE DRINKING WATER IN THE MIDDLE OF A PUBLIC     SPACE. HE INFORMED 200 MEN ABOUT THE OPENING USING MMS MESSAGING.
    HE LATER REALIZED HE WANTED ONLY THE PASSERBY TO BE THE AUDIENCE.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 

.:. AKCJA: FIGURY WOSKOWE
    WYSTAWIŁ DWIE FIGURY WOSKOWE. O WERNISAŻU ZAWIADAMIA OKOLICZNYCH     MĘŻCZYZN TELEPATYCZNIE, CO DALEJ JEST KOMPROMISEM, ALE KOSAARA
    WCIĄŻ SZUKA SZTUKI IDEALNEJ. CHCE SZTUKĘ ZŁĄCZYĆ Z ŻYCIEM.

 

.:. ART ACTION: WAX FIGURES
    KOSAARA EXHIBITED TWO WAX FIGURES. HE INFORMED SEVERAL
    MEN PASSING BY. KOSAARA WAS STILL LOOKING FOR THE IDEAL ART.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 

.:. AKCJA: RUCHOMA FIGURA WOSKOWA
    WYSTAWIŁ RUCHOMĄ FIGURĘ (NAPĘD HYDRAULICZNY) W CZARNYCH MAJTKACH
    NA TLE ULICY. NIKOGO NIE ZAWIADOMIŁ O WERNISAŻU.
    POZPOCZĄŁ NOWY ETAP: SZTUKA BEZ KOMPROMISU/
    JEDNAK CZUJE, ŻE PRACOM TYM BRAKUJE GŁĘBI.

 

.:. ART ACTION: MOVING WAX FIGURE
    KOSAARA EXHIBITED A MOBILE FIGURE (WITH HYDRAULIC DRIVE) "BLACK PANTIES     WALKING IN THE STREET". HE INFORMED NO ONE ABOUT THE OPENING.
    HE STARTED A NEW STAGE: ART WITH NO COMROMISE. BUT HE STILL THOUGHT     HE HADN'T REACHED THE GOAL OF IDEAL ART.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
  .:. AKCJA: RUCHOMA FIGURA WOSKOWA
    AKCJA POWTÓRZONA 3 DNI PÓŹNIEJ. CZARNE MAJTKI SKĄPANE SŁOŃCEM.
    MEDIA UZNAŁY, ŻE TO SZTUKA KOSMICZNA. JEDNAK KOSAARZE TO NIE     WYSTARCZYŁO. DALEJ WIDZI, ŻE BRAKUJE TEMU WSZYSTKIEMU GŁĘBI.
 

.:. ART ACTION: MOVING WAX FIGURE
    THE ACTION WAS REPEATED THREE DAYS LATER. "BLACK PANTIES IN THE SUN".     ACCORDING TO THE MEDIA IT WAS COSMIC ART. ALTHOUGH IT WASN'T ENOUGH     FOR KOSAAR, AND HE REALIZED HE HADN'T REACH HIS GOAL.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. 14 LIPCA 2006 ROKU
    KOSAARA DOZNAJE ILUMINACJI I Z ZAPAŁEM PRZYSTĘPUJE DO NASTĘPNEJ AKCJI.

.:. JULY 14, 2006
    A VISION CAME TO KOSAARA AS HE WAS PREPARING A NEW WORK
    OF ART WITH MUCH ENTHUSIASM.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. AKCJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
    RUCHOMA FIGURA WOSKOWA NA ULICY Z CZERWONĄ TORBĄ O NAPĘDZIE     HYDRAULICZNYM. KOSAARA STAJE W POBLISKIEJ BRAMIE I RECYTUJE
    WIERSZE T.S. ELLIOTA. (EFEKT ILUMINACJI) RUCHOMA FIGURA SIĘ PODOBAŁA
    ALE OKOLICZNE DZIECI Z KOSAARY SIĘ ŚMIAŁY.

.:. ART ACTION IN PUBLIC SPACE
    "MOBILE WAX FIGURE WITH HYDRAULIC DRIVE, CARRYING A RED BAG IN THE     STREET". KOSAARA STOOD IN A DOORWAY AND RECITED T.S. ELLIOT'S POEMS.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. AKCJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
    RUCHOMA FIGURA W RÓŻOWEJ KOSZULCE. KOSAARA USIADŁ W BRAMIE
    I RECYTUJE WERGILIUSZA. WSZYSTKIE AKCJE OSIĄGNEŁY EFEKT KOMERCYJNY.     WIELU MĘŻCZYZN CHCIAŁO WYNAJĄĆ OD KOSAARY JEGO FIGURY WOSKOWE.
    NIE O TO KOSAARZE JEDNAK CHODZIŁO. SZUKA NOWYCH ROZWIĄZAŃ.
    STWORZYŁ SERIE PRAC "WIRUJĄCE BĄCZKI".

.:. ART ACTION IN PUBLIC SPACE
    "MOBILE WAX FIGURE IN PINK T-SHIRT". KOSSARA SAT IN A DOORWAY
    AND RECITED A WERGILUS' COMPOSITION. ALL THE ACTIONS REACHED
    A COMMERCIAL EFFECT. MANY MEN WANTED TO RENT KOSAARA'S WAX
    FIGURES. KOSSARA CREATED A SET OF WORKS: THE SPINNING TOPS.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. WIRUJĄCE BĄCZKI 1

.:. THE SPINNING TOPS 1

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. WIRUJACE BĄCZKI 2

.:. THE SPINNING TOPS 2

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. WIRUJĄCE BĄCZKI 3

.:. THE SPINNING TOPS 3

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. WIRYJĄCE BĄCZKI 4

.:. THE SPINNING TOPS 4

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. WIREUJĄCE BĄCZKI 5

.:. THE SPINNING TOPS 5

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. JEDNAK NAWET ANGIELSCY DZIENNIKARZE NIE WIEDZĄ O CO KOSAARZE CHODZI
    I POSTANAWIA POWRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO PROJEKTU.

.:. EVEN THE ENGLISH JOURNALISTS COULDN'T FIND A CLUE TO KOSAARA'S WORK,     SO HE DECIDED TO RETURN TO PREVIOUS PROJECTS.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. ALE W MIĘDZYCZASIE NA TRAMWAJU PRZECZYTAŁ NAPIS "ŻURAWINIEC"
    I POPCHNEŁO GO TO DO DWÓCH AKCJI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ     INSPIROWANYCH "KRZYKIEM" MUNCHA. JEDNAK PONOWNIE NAWET
    DZIENNIKARZE ANGIELSCY NIC NIE ROZUMIEJĄ.

.:. IN THE MEANTIME, KOSAARA NOTICED AN INSCRIPTION ON A STREETCAR
    WHICH BECAME HIS NEXT TWO ART ACTIONS IN A PUBLIC SPACE.
    HE WAS ALSO INSPIRED BY EDWARD MUNCH'S "THE SCREAM".

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. KRZYK JAPOŃSKI

.:. "THE JAPANESE SCREAM"

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. DUŻY NOS
    JEDNAK I TE AKCJE PEŁNE UROKU NIE PRZYSPORZYŁY KOSAARZE SATYSFAKCJI.     POSTANOWIŁ WSADZIĆ FIGURY WOSKOWE DO TRAMWAJU I OBWOZIĆ PO MIEŚCIE.

.:. "THE BIG NOSE"
    EVEN THESE CHARMING WORKS WEREN'T SATISFYING FOR KOSSARA.
    HE DECIDED TO PLACE HIS WAX FIGURES IN A STREETCAR AND CARRY THEM     AROUND THE CITY.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FIGURA WOSKOWA
    KOBIETA W NIEBIESKIM BERECIE. KOSAARA MARZYŁ BY NA WERNISAŻU     PUBLICZNOŚĆ PRZYSZŁA W NIEBIESKICH BERETACH.
    SPONSOR: PORAŻKA, PRZECIEŻ NIKT O NICZYM NIE WIEDZIAŁ.

.:. WAX FIGURE
    "A WOMAN IN A LIGHT BLUE BERET". KOSAARA SAW IN A DREAM THAT
    THE WHOLE AUDIENCE WOULD COME TO THE OPENING IN LIGHT BLUE BERETS.     THE SPONSOR SAID TO A LOCAL JOURNALIST: "IT WAS A FAILURE,
    NOBODY KNEW ABOUT THE OPENING.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. TO SAMO TYLKO W BRĄZOWYM BERECIE
    SPONSOR ZAŻĄDAŁ BY KOSAARA OGŁOSIŁ W MASSMEDIACH TERMINY
    SWOICH WYSTAW.

.:. "THE SAME BUT IN A BROWN BERET"
     THE SPONSOR DEMANDED KOSAARA TO INFORM THE PUBLIC AND MEDIA      BEFOREHAND, AS TO WHEN HE WOULD HAVE AN EXHIBITION.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. TO SAMO TYLKO KOBIETA W OKULARACH
    KOSAARA POSZEDŁ NA KOMPROMIS I POWIADOMIŁ O WERNISAŻU STOJĄC
    W BRAMIE. SPONSOR: TO ZA MAŁO.

.:. "THE SAME BUT WITH WOMAN WEARING GLASSES"
     KOSAARA MADE A COMPROMISE AND INFORMED EVERYONE ABOUT HIS OPENING,      STANDING IN A DOORWAY. THE SPONSORS' OPINION: IT'S NOT ENOUGH.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. KOSAARA WALCZY O PRAWO TWÓRCY DO WYPOWIEDZI
    FIGURA WOSKOWA - DZIEWCZYNA BEZ BERETU.
    POWIADAMIA O WERNISAŻU W POBLISKIEJ BRAMIE. SPONSOR GROZI
    ZERWANIEM KONTRAKTU.

.:. KOSAARA FIGHTS FOR AN ARTISTS' RIGHT OF FREE SPEECH
    WAX FIGURE - "GIRL WITHOUT A BERET"
    KOSAARA INFORMED THE PUBLIC ABOUT HIS EXHIBTION STANDING
    IN A DOORWAY. THE SPONSOR THREATENED KOSAARA WITH BREAKING
    THE CONTRACT.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. SPONSOR ZRYWA KONTRAKT
    SZTUKA TOTALNA. KOSAARA RECYTUJE HOMERA.

.:. THE SPONSOR BREAKS THE CONTRACT
    THE TOTAL ART. KOSAARA RECITES HOMER.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. KOBIETA W KAPELUSZU
    KOSAARA ŚPIEWA PIOSENKI BOBA DYLANA.

.:. "A WOMEN IN A HAT"
    KOSAARA, NEARBY, IS SINGING BOB DYLAN SONGS.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. WYNAJMUJE ZAKONNICĘ A SAM SIADA ZA NIĄ I NUCI MARSYLIANKĘ.
    JAKAŚ KOBIETA OBOK POWIEDZIAŁA: "KURCZE, JAKIE TO DOBRE".
    JAKIŚ MĘŻCZYZNA OBOK ODPOWIEDZIAŁ JEJ: FAKTYCZNIE CHOĆ WOLAŁBYM
    ŻEBY KOSAARA RECYTOWAŁ FEDERICO GARSIJA LORKĘ.

.:. KOSAARA RENTS A NUN AND SITS BEHIND HER HUMING THE MARSEILLES ANTHEM.     A WOMAN SAID: "OH MY GOD, WHAT A GREAT ARTWORK!". A MAN SAID - 'YES,     ALTHOUGH I WOULD PREFERE HIM TO RECITE FEDERICO GARCIA LORCA".

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FIGURA WOSKOWA
    MYŚLICIEL. KOSAARA STANĄŁ OBOK I RECYTOWAŁ "WOJNĘ I POKÓJ"
    LWA TOŁSTOJA. STARSZE KOBIETY SĄ WSTRZĄŚNIĘTE (CHODZI O WYMIAR     ESTETYCZNY) . SKANDAL.

.:. WAX FIGURE
   "THE THINKER". KOSAARA STOOD NEARBY AND STARTED TO RECITE "WAR
    AND PEACE" BY LEON TOLSTOY. THE OLD WOMEN ARE IMPRESSED
    BY THE ESTHETICS OF THIS ACTION. IT IS A SCANDAL.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. TO SAMO TYLKO Z DZIEWCZYNĄ
    SKANDAL NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. KOSAARA JUŻ WIE, ŻE TYLKO SKANDAL MOŻE     SPRAWIĆ BY SZTUKA ZMIENIŁA ŚWIAT. KOSAARA DOSTAJE DUŻO LISTÓW
    OD STARSZYCH PAŃ I PANÓW. PROSZĄ GO BY UMIEŚCIŁ ICH ODLEWY WOSKOWE
    W TRAMWAJU. KOSAARA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI KILKA PRÓŚB SPEŁNIŁ.

.:. "THE SAME BUT WITH A GIRL"
    A SCANDAL KNOWN ALL OVER THE WORLD. KOSAARA KNOWS A SCANDAL
    IS THE ONLY WAY TO CHANGE THE WORLD. KOSAARA RECIEVES MANY LETTERS     FROM OLD PEOPLE ASKING HIM TO EXHIBIT THEIR WAX COPY IN STREETCARS.     KOSAARA CHANGE TO REALITY SOME OF THE REQUESTS.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. FIGURA WOSKOWA 1

.:. WAX FIGURE 1

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. FIGURA WOSKOWA 2

.:. WAX FIGURE 2

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FIGURA WOSKOWA 3

.:. WAX FIGURE 3

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FIGURA WOSKOWA 4

.:. WAX FIGURE 4

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FIGYRA WOSKOWA 5

.:. WAX FIGURE 5

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. FIGURA WOSKOWA 6

.:. WAX FIGURE 6

Citygallery.pl - galeria internetowa

FOTKI UMIESZCZONE NA PROŹBĘ FIFMY PRODUKUJĄCEJ FIGURY WOSKOWE:

PHOTOS EDITED BY THE REQUEST OF A COMPANY PRODUCING WAX FIGURES.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FOTKA 1

.:. PHOTO 1

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FOTKA 2

.:. PHOTO 2

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FOTKA 3

.:. PHOTO 3

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FOTKA 4

.:. PHOTO 4

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. FOTKA 5

.:. PHOTO 5

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. FOTKA 6

.:. PHOTO 6

 
    DALSZA CZĘŚĆ WYSTAWY TYLKO DLA CZYNNYCH CZŁONKÓW FANKLUBU KOSAARY

    THE EXHIBITION IS ALLOWED TO CONTINUE ONLY FOR ACTIVE MEMBERS
    OF THE KOSAARA FANCLUB.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. FANKLUB KOSAARY PODAJE KILKA PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTACJI AKCJI
    W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZROBIONYCH PRZEZ SAMEGO KOSAARĘ.
    DLA ZROZUMIENIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PODAJEMY RÓWNIEŻ SŁYNNE     ZDANIE KOSAARY: "PRZY KREACJI OGÓLNEJ WIZJI DZIEŁA NIE CHODZI MI
    O UMIESZCZANIE PODNIET WZROKOWYCH JAK U REMBRANDTA. CHODZI
    MI RACZEJ O UWYPUKLENIE ELEMENTÓW POPKULTURY PRZY ZACHOWANIU     TRANSCENDENTNEJ EMANACJI ".

.:. HIS FANCLUB GIVES SOME EVIDENCE OF EXHIBITIONS IN PUBLIC SPACES.
    WE QUOTE THE FAMOUS SENTENCE OF KOSAARA JUST TO BETTER EXPLAIN
    THE EXHIBITION: "CREATING THE WHOLE VISION OF AN ARTWORK IS NOT     IMPORTANT FOR ME, BUT INSTEAD TO PLAY WITH VISUAL EXCITATIONS LIKE     REMBRANDT DID, ALTHOUGH I CARE ABOUT POPCULTURE ELEMENTS
    COMBININED WITH TRANSCENDENCE".

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. PIERWSZA DOKUMENTACJA: FIGURA WOSKOWA PIJĄCA WODĘ

.:. 1. EXAMPLE OF DOCUMENTATION: "WAX FIGURE DRINKING WATER"

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. ROZŁOŻENIE AKCENTÓW: ZAKAZ WJAZDU

.:. POINTS OF THE ARTISTS' FOCUS: A DO NOT ENTER SIGN

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. BANK MILENNIUM

.:. MILLENIUM BANK

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:.SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

.:. THE TRAFFIC LIGHTS

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. DZIURKI W ŚCIANIE

.:. HOLES IN THE WALL

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. DRUGA DOKUMENTACJA: FIGURA WOSKOWA ZASŁANIAJĄCA TWARZ

.:. 2. EXAMPLE OF DOCUMENTATION: "WAX FIGURE COVERING HER FACE"

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. ROZŁOŻENIE AKCENTÓW: CZARNY SŁUPEK

.:. POINTS OF THE ARTISTS' FOCUS: BLACK POST

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. CZTERY SREBRNE METALOWE RURY

.:. FOUR SILVER PIPES

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. RUCHLIWE SKRZYŻOWANIE

.:. CROWDED CROSSROADS

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. TRZECIA DOKUMENTACJA: FIGURY WOSKOWE - JAPONKI

.:. 3. EXAMPLE OF DOCUMENTATION: "JAPANESE WAX FIGURES"

KOSAARA ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE, ŻE DO TEJ AKCJI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
NIE ROBIŁ DOKUMENTACJI PONIEWAŻ DYSONANS JAPONKI - MUNCH JEST TAK DUŻY, ŻE WIZJA MOCNO UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ W GŁOWIE, BEZ KONIECZNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK JEJ WSPOMAGANIA.

KOSAARA DECLARED HE MADE NO D OCUMENTATION OF THIS ART ACTION IN
A PUBLIC SPACE, BECAUSE OF A HUGE DISONANCE BETWEEN THE JAPANESE
GIRLS AND EDWARD MUNCH. THE VISION IS SO STRONG IN HIS MIND THAT THERE
IS NO REASON TO TRANSFER IT TO REALITY.

 

 

 

:: production /photos & text/ > Artur KŁosiŃski

:: collaboration: IF Muzeum Inner Spaces

:: Translation: ANDRew eyman / anna klosinska

:: studio Graficzne