Citygallery - galeria internetowa
    
  kosaara
       Sindbad od niechcenia

       Sindbad accidentally

 

 

   kosaara, bĘdĄc wydawcĄ czasopism, ciĘŻko pracujĄc, pewnego dnia,    podczas drugiego Śniadania, od niechcenia napisaŁ bajkĘ.
   kosaara beeing magazin editor and hard worker, accidentally wrote
   a fairy during lunch time.

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
 

.:. BBC TWIERDZI, ŹE TAKIE MIEJSCE NIE ISTNIEJE
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC

.:. ACCORDING TO the BBC THIS PLACE DOES NOT EXIST
    PHOTO - from THE bbc ARCHIVES.

 

  Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
  .:. FLOTA SINDBADA PRZYBYWA DO SAFAGI 
    WG GAZETY WYBORCZEJ
    DODATEK DLA DZIECI Z DNIA 13 MAJA 2006
 

.:. SINDBAD 'S FLEET COMES TO SAFAGA
    reported by the polish newspaper GAZEtA WYBORCZa
    (THE EXTRA EDITION FOR CHILDREN - may 13, 2006)

 

  Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
  .:. ULUBIONA ŁÓDZ SINDBADA
    WYWIAD Z SINDBADEM
    NEW YORK TIMES, 12 MAJA 2006.
 

.:. SINDBAD'S FAVORITE BOat
    INTERVIEW WITH SINDBAD, NEW YORK TIMES - may 12, 2006

 

  Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
  .:. INNA ULUBIONA ŁÓDZ SINDBADA
    WYWIAD Z SINDBADEM
    NEW YORK TIMES, 13 MAJA 2006
 

.:. ANOTHER FAVORITE boat of sinbad
    INTERVIEW WITH SINDBAD , NEW YORK TIMES may 13, 2006

 

  Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. DZIECI NA POCZĄTKU NIE POZNAŁY SINDBADA
    NIEZALEŻNY OBSERWATOR BBC

.:. IN THE BEGINnING CHILDREN DID NOT RECOGNIZE SINDBAD
    AN INDEPENDENT BBC OBSERVER

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. WRESZCIE CHŁOPIEC W CZERWONEJ KOSZULCE GO ROZPOZNAŁ
    zdjĘcie: ARCHIWUM SPADKOBIERCÓW HAROLDA LLOYDA

.:. AT LAST THE BOY IN the RED T-SHIRT RECOGNIZED SINDBAD
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF HAROLD LLOYD 'S HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. JEDNAK INNE DZIECI W DALSZYM CIĄGU BYŁY NIEUFNE
    NIEZALEŻNY OBSERWATOR BBC

.:. ALTHOUGH THE OTHER CHILDREN WERE STILL DISTRUSTFUl
    AN INDEPENDENT BBC OBSERVER

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. TEJ DZIEWCZYNCE SINDBAD SIĘ BARDZO SPODOBAŁ
   zdjĘcie: ARCHIWUM SPADKOBIERCÓW HAROLDA LLOYDA

.:. THIS GIRL LIKED SINDBAD VERY MUCH
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF HAROLD LLOYD 'S HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. DOROŚLI NA SINDBADA NIE ZWRACALI UWAGI
    BBC POTWIERDZIŁO INFORMACJE

.:. THE ADULTS DID NOT PAY ATTenTION to SINDBAD
    THis INFORMATION WAS CONFIRMED BY the BBC

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. Z PLAŻY SINDBAD UDAŁ SIĘ DO SAFAGI
    PRZEKAZ USTNY
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC

.:. SINDBAD WENT FROM THE BEACH TO SAFAGA
    This story has been handed down
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF BBC

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. STANĄŁ NA STOLE BY DZIECI MOGŁY GO LEPIEJ WIDZIEĆ
    STÓŁ: REKWIZYT Z FILMU "KUCHARZ, ZŁODZIEJ, JEGO ŻONA I JEJ KOCHANEK"

.:. SINDBAD STOOD ON THE TABLE TO BE seen BEtTER BY CHILDREN
    THis TABLE was used in THE FILM BY PETER GREENAWAY "THE COOk,
    the THIEf, HIS WIFE AND HER LOVER"

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. ZACZĄŁ ROZŚMIESZAĆ WSZYSTKIE NAPOTKANE DZIECI
    GAZETA WYBORCZA, DODATEK DLA DZIECI Z DNIA 12 MAJA 2006
    zdjĘcie: ARCHIWUM SPADKOBIERCÓW BRACI MARX

.:. HE STARTED TO MAKE ALL the CHILDREN LAUGH
    reported by the polish newspaper GAZEtA WYBORCZa
    (THE EXTRA EDITION FOR CHILDREN - may 12, 2006)
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF the MARX BROTHERS HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. NAPOTKANA DZIEWCZYNKA
   zdjĘcie: ARCHIWUM SPADKOBIERCÓW CHARLIE CHAPLINA

.:. girl who meet sinbad
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF CHARLIE CHAPLIN's HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. INNE NAPOTKANE DZIECI
    ARCHIWUM SPADKOBIERCÓW LOUISA BUNUELA

.:. OTHER CHILDREN who met sinbad
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF LUISA BUNUEL's HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. JESZCZE INNE NAPOTKANE DZIECI
    DOROSŁY PATRZYŁ ALE NIE WIDZIAŁ SINDBADA
    ARCHIWUM MUZEUM NEOREALIZMU W RZYMIE

.:. more CHILDREN who met sinbad
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF LUISA BUNUEL's HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. DZIECI ZACZEŁY SIĘ ŚMIAĆ Z TEGO MAŁEGO PAJACA
    TWÓRCA LA STRADY TAK NAZYWAŁ SINDBADA W OKRESIE GDY REALIZOWAŁ
    FILMY NEOREALISTYCZNE

.:. CHILDREN STARTED TO LAUGH WITH THIS FUNNY PUPPET
    the director of "LA STRADa" USED SINdBAD THIS WAY DURING
    THE PERIOD HE WAS WARKING ON his NEOREALISTIC FILMS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. NAPOTKANA INNA DZIEWCZYNKA
    zdjĘcie: ARCHIWUM MUZEUM NEOREALIZMU W RZYMIE

.:. another girl sinbad met
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF NEOREALISM IN ROME

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. PEWIEN CHŁOPIEC SPYTAŁ SINDBADA CZY UMIE ROBIĆ AKROBACJE ROWEROWE?     CHŁOPIEC ODWOŁAŁ SIĘ DO NEOREALIZMU

.:. ONE BOY ASKED SINDBAD IF HE could MAKE BICYCLE tricks
    THE BOY APPEALs TO NEOREALISM

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. SINDBAD POKAZAŁ SZTUCZKI JAKICH NIKT NIGDY NIE WIDZIAŁ
    GAZETA WYBORCZA, DODATEK DLA DZIECI Z DNIA 12 MAJA 2006

.:. SINdBAD SHOWs TRICKS NEVER SEEN BEFOURE
    reported by the polish newspaper GAZEtA WYBORCZa
    (THE EXTRA EDITION FOR CHILDREN - may 12, 2006)

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. DZIECI BIŁY MU BRAWO
    ZDJĘCIE: MUZEUM NEOREALIZMU

.:. CHILDREN APpLAUed HIM
    PHOTO - from THE MUSEUM OF NEOREALISM

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. BYŁY ZACHWYCONE
    ZDJĘCIE: MUZEUM NEOREALIZMU

.:. THey WeRE IMPRESSED
    PHOTO - from THE MUSEUM OF NEOREALISM

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. PEWNA DZIEWCZYNA POPROŚIŁA SINDBADA BY NAUCZYŁ JĄ TYCH SZTUCZEK.     zdjĘcie: ARCHIWUM JEAN - LUC GODARD

.:. ONE GIRL ASKED SINDBAD TO TEACH HER THESE TRICKS
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF JEAN-LUC GODARD

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. TEN NAUCZYŁ JĄ WSZYSTKIEGO W 10 SEK.
    GAZETA WYBORCZA, DODATEK DLA DZIECI
    NIEZALEŻNY OBSERWATOR BBC TWIERDZIŁ, ŻE BYŁO TO 30 SEK.

.:. SINdBAD TaUGHT HER ALL the TRICKS IN 10 SEC.
    reported by the polish newspaper GAZEtA WYBORCZa
    (THE EXTRA EDITION FOR CHILDREN)
    AN INDEPENDENT BBC OBSERVER said IT WAS 30 SEConds

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. DZIECI POWIEDZIAŁY DOROSŁYM, ŻE PRZYBYŁ DO NICH WSPANIAŁY GOŚĆ
    BBC NIE POTWIERDZIŁO TEJ INFORMACJI
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC

.:. CHILDREN TOLD THE ADULTS THat MAGNIFICENT GUEST had COME TO THEM
    BBC DID NOT CONFIRM THIS INFORMATION
    PHOTO- from THE ARCHIVES OF BBC

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. JEDNAK DOROŚLI NIE MOGLI ZOBACZYĆ SINDBADA I MÓWILI, ŻE SINDBAD JEST     WYTWOREM DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI
    NEW YORK TIMES NIE POTWIERDZIŁ TEJ INFORMACJI

.:. THE ADULTS WERE NOT ABLE TO SEE SINDBAD
    THEY SAID HE WAS THE OBJECT OF CHILDREN'S IMAGINATION
    the NEW YORK TIMES DID NOT CONFIRM THIS INFORMATION

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. MOTOR NA KTÓRYM SINDBAD SIEDZIAŁ
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM MUZEUM NEOREALIZMU

.:. THE MOTOCYCLE SINDBAD WAS SITTING ON
    PHOTO - from THE MUSEUM OF NEOREALISM

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. DZIECI BEZSKUTECZNIE PRZEKONYWAŁY DOROSŁYCH, ŻE SINDBAD ISTNIEJE
    NEW YORK TIMES NIE POTWIERDZIŁ TEJ INFORMACJI
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM NEW YORK TIMES

.:. THE ADULTS WERE not CONVINCED BY the CHILDREN THAT SINDBAD EXISTed
    the NEW YORK TIMES DID NOT CONFIRM THIS INFORMATION
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF the NEW YORK TIMES

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. DOROŚLI TYLKO SIĘ ŚMIALI
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC
    LUDOWE PIEŚNI EGIPSKIE

.:. THE ADULTS WERE ONLY LAUGHING
    PHOTO - from THE bbc ARCHIVES
    SOURCE - egyptian folk SONGS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. TA DZIEWCZYNKA BYŁA SMUTNA, PONIEWAŻ DOROŚLI NIE CHCIELI ZOBACZYĆ     SINDBADA
    BBS NIE POTWIERDZIŁO TEJ INFORMACJI
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC

.:. THIS GIRL WAS SAD BECAUSE THE ADULTS couldnt SEE SINDBAD
    the BBc DID NOT CONFIRM THIS INFORMATION
    PHOTO- from THE bbc ARCHIVES

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. SINDBAD SZYBKO WYCZAROWAŁ SAMOLOT
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC
    LUDOWE PIEŚNI EGIPSKIE

.:. SINDBAD used magic to make an airplane appear
    PHOTO- from THE bbc ARCHIVES
    SOURCE - egyptian folk SONGS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. ROZŚMIESZYŁ DZIEWCZYNKĘ I POKAZAŁ JEJ AFRYKĘ Z LOTU PTAKA
    WG RZECZNIKA PRASOWEGO EGIPSKICH LINI LOTNICZYCH
    DOWÓD: ZAPIS RADARU
    ZDJĘCIE WYKONANO W CZASIE ZDJĘĆ PRÓBNYCH DO "MĘŻCZYZNY I KOBIETY"     CLAUDE LELOUCHE

.:. sinbad MADE THE GIRL LAUGh AND SHOWed HER AFRICA FROM THE SKY
    ACCORDING TO THE PRESS AGENT from THE EGIPTIAN AIRLINES

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. DZIECI POWIEDZIAŁY DOROSŁYM, ŻE SINDBAD LATAŁ NAD SAFAGĄ SAMOLOTEM    
    BBC NIE POTWIERDZIŁO INFORMACJI

.:. the CHILDREN TOLD THE ADULTS SINDBAD WAS FLYING ABOVE SAFAGA
    the BBC DID NOT CONFIRM THIS INFORMATION

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. DOROŚLI PONOWNIE NIE UWIEŻYLI DZIECIOM
    BBC POTWIERDZIŁO INFORMACJE
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC

.:. THE ADULTS DID NOT BELIEVE CHILDREN ever AGAIN
    the BBC CONFIRMED THIS INFORMATION
    PHOTO- from the bbc archives

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. TYM RAZEM TEN MAŁY CHŁOPIEC SIĘ BARDZO ZASMUCIŁ
    NEW YORK TIMES POTWIERDZIŁ INFORMACJE
    ZDJĘCIE: KOLEKCJONER PRYWATNY (CHODZI O REŻYSERA, PRZEDSTAWICIELA     NEORALIZMU WŁOSKIEGO)

.:. THIS TIME the SMALL BOY STAyed VERY SAD
    the NEW YORK TIMES CONFIRMED THIS INFORMATION
    PHOTO - from a PRIVATE COLLECTOR (VITTORIO DE SICA)

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. ALE SINDBAD SZYBKO WYCZAROWAŁ DLA NIEGO SAMOCHÓD
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC
    LUDOWE PIEŚNI EGIPSKIE

.:. SINDBAD made a boy and a car appear at the same time
    PHOTO- from THE bbc ARCHIVES
    SOURCE - egyptian folk SONGS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga
.:. CHŁOPIEC PIERWSZY RAZ ZOBACZYŁ TAK DUŻĄ ZABAWKĘ
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM GAZETY WYBORCZEJ

.:. FOR THE FIRST TIME the boy saw such a big toy
    PHOTO- from THE ARCHIVES OF GAZET A WYBORCZa

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. TA DZIEWCZYNA WIDZIAŁA JAK SINDBAD WYCZAROWAŁ SAMOCHÓD
    WG NIEŻYJĄCEGO WŁOSKIEGO REŻYSERA FILMOWEGO (NEOREALIZM)
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM VITTORIA DE SICI

.:. THIS GIRL is watching SINDBAD conjure up a CAR
    ACCORDING TO THE LATE ITALIAN FILM DIRCTOR
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF VITTORI O DE SICA

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. ALE NIE MOGŁA W TO UWIEŻYĆ I POSZŁA DO DOMU
    BBC POTWIERDZIŁO INFORMACJE
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM WONG KAR WAI

.:. BUT SHe COULDN'T BELIEVED it SO SHE WENT HOME
    the BBC CONFIRMED THIS INFORMATION
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF WONG KAR WAI

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. SINDBAD POWIEDZIAŁ, ŻE JEGO POBYT W SAFADZE SIĘ KOŃCZY
    I W TWARZY TEGO CHŁOPCA SWIDAĆ DELIKATNE ZATROSKANIE
    WYWIAD Z SINDBADEM DLA NEW YORK TIMSA Z 14 MAJA 2006

.:. SINDBAD SAID HIS VISIT IN SAFAGA WAS COMING
    TO an END SO THE SMALL BOY WAS a bit ANXIOUS
    from a new tork times interview with sinbad may 14, 2006

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. TEN CHŁOPIEC POPROŚIŁ, ŻEBY ZOSTAWIŁ W SAFADZE JAKIŚ ŚLAD
    SWOJEGO POBYTU
    PRZEKAZ USTNY

.:. THE BOY ASKED SINDBAD TO LEAVE A MARK OF HIS VISIT to SAFAGA
     VERBAL TRANSMISSION

 

 
Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. COŚ CO BĘDZIE ROZŚMIESZAŁO DZIECI
    WG BBC TO JEST NIE POTRZEBNE
    BO W EGIPCIE DZIECI ŚMIEJĄ SIĘ CIĄGLE
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM SPADKOBIERCOW CHARLIE CHAPLINA

.:.. SOMETHING WHAT WILL MAKE CHILDREN LAUGH
     ACCORDING TO the BBC, CHILDREN ALways LAUGh IN EGIPT SO THEY DON'T      NEED THIS THING FROM SINDBAD
     PHOTO - from THE ARCHIVES OF CHARLIE CHAPLIN's HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. SINDBAD POPATRZYŁ NA TĘ DZIEWCZYNKĘ I POWIEDZIAŁ
    (NIKT TEGO NIE POTWIERDZIŁ)
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM SPADKOBIERCÓW LUISA BOUNUELA

.:. SINDBAD LOOKED AT THIS GIRL AND SAID (NOBODY CONFIRMED THAT)
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF LUIS BUNUEL's HEIRS

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. ZOSTAWIAM CZARODZIEJSKI SKLEP
    DOROŚLI NIE BĘDĄ GO WIDZIELI A DLA DZIECI BĘDZIE TO BAŚNIOWY ŚWIAT     PRZYGODY
    BBC OŚWIADCZYŁO, ŻE TAKI SKLEP NIE ISTNIEJE

.:. "I LEAVE THIS SHOp, which can't BE SEEN BY THE ADULTS,
    FOR the CHILDREN IT WILL BE a FARYTAIL ADVENTURE WORLD"
    the BBC MADE THE DECLARATION that THE SHOP DIDN'T EXIST

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. BAŚNIOWY ŚWIAT PRZYGODY
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM BBC
    ŻADNE MEDIA NIE ZAINTERESOWAŁY SIĘ TYM ŚWIATEM

.:. FARYTAIL ADVENTURE WORLD
    PHOTO - from the bbc archives
    NO MEDIA WERE INTERESTED IN THIS WORLD

 

Galeria internetowa Citygallery.pl - Safaga

.:. JEDYNE ZDJĘCIE NA KTÓRYM WIDAĆ SINDBADA
    BBC NIE POTWIERDZIŁO TEJ INFORMACJI
    ZDJĘCIE: ARCHIWUM CITYGALLERY

.:. THE ONLY PHOTO where WE CAN SEE SINDBAD
    the BBC DID NOT CONFIRM THIS INFORMATION
    PHOTO - from THE ARCHIVES OF CITYGALLERY

 

 

 

:: Realizacja /zdjĘcia i tekst/ > Artur KŁosiŃski

:: WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

:: TŁUMACZENIE: ANdrew eyman / anna kŁosiŃska

:: studio Graficzne