Citygallery - galeria internetowa
    
  artur kłosiński
       John Cage jest Good

       John Cage is Good

 

 

 

.:. City Gallery ZAPRASZA na KramarskĄ 16 bowiem caŁy czas moŻna tam >
    w podwÓrzu kamienicy > sŁuchaĆ permanentnego koncertu Johna Cage'a

.:. City Gallery invite to Kramarska str. number 16 in Poznan >
    In the back yard you can permanently listen to John Cage's concert

 

 
  .:. PrzyszŁO wielu melomanÓw
 

.:. many music fans came

 

 
  .:. Wielu
 

.:. many

 

 
  .:. Wielu
 

.:. many

 

 
.:. Bardzo wielu

.:. many, many...

 

.:. Sala byŁa peŁna

.:. the CONCERT HALL was full

 

.:. DO sALI KONCERTOWEJ PRZYByli

.:. TO THE CONCERT HALL CAME

 

.:. KoŃ

.:. The horse

 

.:. KoŃ dzieŃ pÓŹniej

.:. The horse - TOMORROW

 

.:. Trzepak

.:. The rug bEATer

 

.:. Buty

.:. The shoes

 

.:. Listonosz

.:. The Postman

 

.:. MaŁa dziewczynka

.:. the Little girl

 

.:. Srebrne rury

.:. THE Silver pipes

 

.:. Wiatraczek

.:. The fan

 

.:. Wiatrak
    [ Designed in Poland ]

.:. The windmill
    [ Designed in Poland ]

 

.:. GoŁĄbek

.:. The Dove

 

.:. Ostatni przyszedŁ szczur

.:. the last guest > the rat

 

.:. ZakŁÓcaŁa koncert tylko jedna rura

.:.the concert was disturbed by the only pipe

 

.:. > ktÓra suszyŁa ubrania

.:. > IT was drying clothes

 

.:. Starsza kobieta powiedziaŁa > jedynym sposobem pisania muzyki jest     studiowanie Duchampa
    John Cage zgodziŁ siĘ z tym

.:. THE Old woman said > the only one way to write music is studing     Duchamp
    John Cage agreed TO THIS IDEA

 

.:. Starsza kobieta usŁyszaŁa jak Duchamp powiedziaŁ w telewizji
    > good / good

.:. THE Old woman heard Duchamp said ON tv > good / good

 

.:. John Cage powiedziaŁ > good

.:. John Cage said > good

 

.:. ZDJĘCIE KTÓRE SIĘ ZAPLĄTAŁO Z NASTĘPNEJ WYSTAWY

.:. A lost photo that was meant for the NEXT exhibition

 

.:. Starsza kobieta powiedziaŁa > to Franciszek! jaki cudny!

.:. THE Old woman said > It's Franciszek! HE`S so wonderful !

 

.:. Bramka
    [ Designed in Poland ]

.:. The goal
    [ Designed in Poland ]

 

.:. Dobra i poŻyteczna rura wysuszyŁa ubranie

.:. GoOd and useful pipe drIed clothes

 

.:. StaŁo tak siĘ POmimo muzyki Cage'a

.:. It hapPenEd IN spite OF Cage's music

 

.:. Gruba rura teŻ wysuszyŁa UBRANIE
    [ Designed in Poland ]

.:. THE Fat pipe drIed clothes AS WELL
    [ Designed in Poland ]

 

.:. A potrÓjna rura suszyŁa niebo

.:. AND The triple pipe drIED the sky

 

.:. PublicznoŚĆ biŁa brawo

.:. THE Audience APPLAUDED

 

.:. Cisza > nikt nie trzepie dywanu

.:. SilenCE> The carpet is not beaten

 

.:. NadciĄgajĄ tŁumy

.:. THE Crowd is coming

 

.:. Starsza kobieta powiedziaŁA Że widziaŁa jak noszono Johna Cage`A
    na rĘkach

.:. The old woman said she HAD sEEN John Cage carried on people hands

 

.:. Duchamp nie poruszajĄc ustami powiedziaŁ > good

.:. Duchamp said /WITHOUT MOVING HIS MOUTH/ > gooD

 

.:. Echo rozeszŁo siĘ wszĘdzie

.:. Echo WAS HEARD everywhere

 

.:. Nawet byŁo sŁychaĆ w ParyŻu / tylko Że z "good" powstało "but"

.:. Echo was even heard in Paris / but the only thing is that "good"     changeD to "God"

 

.:. Wiatrak
   [ Designed in Poland ]

.:. The windmill
    [ Designed in Poland ]

 

.:. Wszyscy podziwiali suszĄce siĘ ubrania

.:. drying clothes were admired by everyone

 

.:. Z kaŻdĄ minutĄ ubrania stawały się mniej mokre

.:. clothes had becomE less wet in every PASSING minute

 

.:. Mniej i mniej

.:. Less and less

 

.:. Ach jak mniej

.:. Upss! So less

 

.:. DziĘki rurom jest good

.:. Thanks to pipes is good

 

.:. Cage lubiŁ Duchamp`a, ach! ach!

.:. Cage likeD Duchamp, oh! oh!

 

.:. MŁodzi piŁkarze > Nie mieli czasu przyjŚĆ na koncert bo grali w piŁkĘ

.:. Young football PLAYERS> They have no time to came to THE concert     because THEY played footbalL

 

 

:: Realizacja / zdjĘcia i tekst/: Artur KŁosiŃski

:: WYSTAWA PREZENTOWANA W RAMACH II BIENALE "ŚRODOWISKO SZTUKI"
   POZNAŃ 2005

:: WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

:: TŁUMACZENIE: ANDRZEJ ANDRZEJCZAK

:: studio Graficzne