Citygallery - galeria internetowa
    
  artur kłosiński
       Trzepaki, bramki i Duchamp

       Rug beaters, goals & Duchamp

 

::: JEŻELI ROZPOZNASZ KTÓREŚ Z PONIŻSZYCH MIEJSC PROSZĘ PODAJ MI W MAILU     DOKŁADNY ADRES: ART@CITYGALLERY.PL

 

 
  .:. POLSKA 2014
 

.:. POLAND 2014

 

 
  .:. JapoŃski tradycyjny kibic piŁkarski
 

.:. Traditional japanese football faN

 

 
  .:. Hotel piŁkarzy japoŃskich z widokiem na polskie miasto
 

.:. Hotel where the japanese football team stays
    They have a view of a polish city

 

 
.:. Tradycyjna japoŃska bramka i polski tradycyjny kibic

.:. Traditional japanese goal with Traditional polish football fan

 

.:. Szatnia japoŃska
    [ Designed in PolanD ]

.:. Japanese locker room
    [ MADE IN POLAND ]

 

.:. Pierwszy trzepak japoŃski na mistrzostwach Świata
    - Polska 2014
    [ Printed in Poland ]

.:. First japanese rug beater for the World Cup
    - Poland 2014

 

.:. Kibice japoŃscy marzĄ o takiej bramce dla swoich piŁkarzy
    [ Opinia japoŃskiej agencji informacyjnej > Designed in Oraka ]

.:. JAPANESE FOOTBALL FAN DREAMS OF THIS GOAL FOR THE JAPANESE TEAM
    [ REPORTED BY THE JAPANESE INFORMATION AGENCY > DESIGN BY ORAKA ]

 

.:. Defensywa jest atutem JapoŃczykÓw
    [ wg opiniI polskiej agencji informacyjnej > ktÓra powoŁaŁa siĘ na     znanego polskiego bramkarza ]

.:. THE JAPANESE TEAM HAS GOOD DEFENSE
    [ REPORTED BY THE POLISH INFORMATION AGENCY BASED ON
    A STATEMENT BY A FAMOUS POLISH GOAL KEEPER ]

 

.:. Drzewko szczĘŚcia
    [ Ogrodnik prowadzĄcy - pan Jan B. ]

.:. LUCKY TREE
    [ GARDENER: MR. JOHN B. ]

 

.:. KĄcik kibica japoŃskiego
    [ Printed in Poland ]

.:. CORNER FOR A JAPANESE FOOTBALL FAN
    [ MADE IN POLAND ]

 

.:. Polski drwal przygotowuje opaŁ aby japoŃskim piŁkarzom byŁO ciepŁo

.:. POLISH LUMBERJACK CUTTING WOOD FOR THE JAPANESE TEAM
    TO KEEP THEM WARM

 

.:. Trzepak

.:. A RUG BEATER

 

.:. JapoŃczycy przeszli fazĘ grupowĄ
    w nagrodĘ od prezydenta RP dostali trzepak
    [ Printed in Poland ]

.:. PRIZE AWARDED TO THE JAPANESE TEAM BY THE POLISH PRESIDENT
    FOR WINNING THE FIRST GROUP
    [ MADE IN POLAND ]

 

.:. Polscy piŁkarze chcieli siĘ zamieniĆ z japoŃczykami
    na bramki
    [ Design by Rychu ]

.:. THE POLISH TEAM WANTS TO TRADE THIS GOAL WITH
    THE JAPANESE TEAM
    [ DESIGN BY RYCHU ]

 

.:. Polski pies podglĄda japoŃczykÓw w ich czynnoŚciach intymnych
    [ Skandal dyplomatyczny ]

.:. POLISH DOG SPYING ON A JAPANESE FOOTBALL PLAYER WHILE HE USES
    THE TOILET
    [ DIPLOMATIC SCANDAL ]

 

.:. JapoŃczycy kupili trzepak od CzechÓw
    [ Prezent od HaVla ]

.:. THE JAPANESE TEAM BOUGHT THIS RUG BEATER
    AS A GIFT TO THE CZECH TEAM

 

.:. Bar suszi
    [ Designed in Poland ]

.:. SUSHI BAR
    [ DESIGNED IN POLAND ]

 

.:. WŁosi teŻ sprzedali swÓj trzepak
    [ Dar od dodŻy weneckiego ]

.:. THE ITALIAN TEAM BOUGHT A RUG BEATER ALSO

 

.:. JapoŃscy piŁkarze sĄ niepokonani i skupujĄ trzepaki
    [ Design by Marcel Duchamp ]
    WypowiedŹ Marcela dla BBC z kwietnia 1961 roku: jeŻeli
    pomalujesz coŚ biaŁĄ farbĄ to na tym czymŚ osiĄdzie kurz
    i o to chodzi, a im wiĘcej czasu upŁynie tym wiĘcej kurzu osiĄdzie

.:. JAPANESE FOOTBALL PLAYERS ARE VERY GOOD AND THEY ALWAYS
    BUY RUG BEATERS
    [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP ]

 

.:. Emanuel
    [ Design by Emanuel ]

.:. EMANUEL
    [ DESIGN BY EMANUEL ]

 

.:. Bramka

.:. A - GOAL

 

.:. Niemcy przegrywajĄ. sĄ podDenerwowani
    [ Grafitti by Franc Beckenbauer ]

.:. THE GERMAN TEAM LOST AND THEY ARE DEPRESSED
    [ GRAFFITI BY FRANC BECENBAUER ]

 

.:. U Kasi
    [ Design by Emanuel. Obiekt znajduje siĘ w Polsce zachodniej ]

.:. HERE YOU CAN BUY FROM KATE
    [ DESIGN BY EMANUEL. THIS BUILDING IS LOCATED IN WEST POLAND ]

 

.:. JapoŃczycy kupili trzepak od Rosjan
    [ wg rosyjskiej agencji informacyjnej trzepak skonstruowaŁ     Duchamp ]

.:. THE JAPANESE TEAM BOUGHT THIS RUG BEATER FOR
    THE RUSSIAN TEAM
    [ THE RUSSIAN INFORMATION AGENCY REPORTED THAT
    THIS RUG BEATER WAS MADE BY MARCEL DUCHAMP ]

 

.:. Francuzi teŻ stracili trzepak
    JapoŃczycy majĄ duŻo pieniĘdzy
    [ Design by Marcel Duchamp ]

.:. THE FRENCH TEAM LOST A RUG BEATER
    THE JAPANESE HAVE A LOT OF MONEY
     [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP ]

 

.:. PiŁkarzom dopisuje pogoda
    Świeci sŁoŃce
    Strasznie siĘ kurzy

.:. GOOD WEATHER FOR A FOOTBALL GAME
    IT`S SUNNY
    THERE`S ALOT OF DUST

 

.:. Portugalczycy przegrywajĄ
    sĄ przetrenowani
    sprzedajĄ trzepak
    [ Opinia portugalskiej agencji informacyjnej z dnia 12 lipca 2014 roku:     DesignED by Andre BRETON zaprojektowaŁ go w latach 50-tych ]

.:. THE PORTUGUESE TEAM LOST BECAUSE THEY OVER -TRAINED
    THEY ARE SELLING A RUG BEATER
    [ REPORTED BY THE PORTUGUESE INFORMATION AGENCY JULY 12, 2014:     DESIGN BY ANDRE BRETON DURING THE 1950`S ]

 

.:. Warzywa
    owoce
    sŁodycze
    [ Designed in Poland > inspiracja: Duchamp ]

.:. VEGETABLES
    FRUITS
    SWEETS
    [ DESIGNED IN POLAND > INSPIRED BY DUCHAMP ]

 

.:. Widownia ŚwieciŁa pustkami
    Biedronki ŻerowaŁy

.:. THE STADIUM IS EMPTY
    THERE ARE NO FANS
    THE LADYBUG IS A PLACE WHERE LADYBUG`S EAT

 

.:. Na stadiony nie moŻna wprowadzaĆ psÓw
    [ RozporzĄdzenie ministra sportu 17 października 1961 r. ]

.:. NO DOGS ALLOWED IN THE STADIUM
    [ DECREED BY THE POLISH SPORTS MINISTER, OCTOBER 17, 1961 ]

 

.:. Zakaz gry w piŁkĘ
    [ Design by Marcel Duchamp > no ]

.:. FOOTBALL PLAYING PROHIBITED
    [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP ]

 

.:. NBA
    [ Design by Marcel Duchamp > wg starych kibicÓw amerykaŃskich ]

.:. NBA
    [ AN OLD AMERICAN FOOTBALL FAN BELIEVES > THE DESIGN IS BY     MARCEL DUCHAMP ]

 

.:. Archimedes

.:. ARHIMEDES

 

.:. CzoŁg

.:. TANK

 

.:. Linia szycia
    [ Designed in Poland ]

.:. SEWING FACTORY
    [ DESIGNED IN POLAND ]

 

.:. Fryzjer

.:. HAIR DRESSER

 

.:. Pranie
    [ Design by Marcel Duchamp > wg Marcela waŻne sĄ
    te rzeczy, ktÓre siĘ znajdujĄ w workach > Na pytanie     portugalskiego dziennikarza: "dla kogo waŻne?" - Marcel     odpowiedziaŁ, Że dla wszystkich ]

.:. WASHING
    [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP > MARCEL DUCHAMP SAID: "THINGS HIDDEN
    IN PLASTIC BAGS ARE THE MOST IMPORTANT" > A PORTUGUESE JOURNALIST     ASKED: "FOR WHO?" - DUCHAMP ANSWERED - "FOR EVERYONE" ]

 

.:. Dancing
    [ Design by Marcel Duchamp > wg albaŃskiej agencji informacyjnej     Polska jest krajem, gdzie idee Marcela rozwijajĄ siĘ najpeŁniej ]

.:. DANCING
    [ THE ALBANIAN INFORMATION AGENCY REPORTED THAT THE DESIGN IS BY     MARCEL DUCHAMP, AND THAT POLAND IS THE BEST PLACE WHERE HIS IDEAS     EVOLVED ]

 

.:. Hod Dog
    [ Design by Andre Breton, pomysŁ - lata dwudzieste > Obiekt znajduje
    siĘ w Polsce zachodniej ]

.:. HOT DOG
    [ DESIGN BY ANDRE BRETON ABOUT 1920 > THIS BUILDING CAN BE FOUND
    IN WESTERN POLAND ]

 

.:. KtoŚ japoŃczykom ukradŁ trzepak
    Co za wstyd
    [ "Time" 16 lipca 2014 ]

.:. SOMEONE STOLE THE JAPANESE TEAMS RUG BEATER
    SUCH A DISGRACE
    [ REPRORTED IN TIME MAGAZINE JULY 16, 2014 ]

 

.:. Coca - Cola
    [ Design by Coca Cola > Obiekt znajduje siĘ
    w ZACHODNIEJ Polsce ]

.:. COCA - COLA
    [ DESIGN BY COCA-COLA > THIS BUILDING CAN BE FOUND
    IN WEST POLAND ]

 

.:. Parys
    [ Design by Parys > Obiekt znajduje siĘ w ParyŻu > no ]

.:. PARYS
    [ DESIGN BY PARYS > THIS BUILDING CAN BE FOUND
     IN WEST POLAND ]

 

.:. FinaŁ > Polska vs Japonia

.:. FINAL > POLAND VS JAPAN

 

.:. Trzepak

.:. A - RUG BEATER

 

.:. Pierwsza poŁowa > remis
    [ Obiekt znajduje siĘ w Polsce ]

.:. THE FIRST HALF: POLAND - 0, JAPAN - 0
    [ THIS BUILDING CAN BE FOUND IN WEST POLAND ]

 

.:. Przyjechali prezydenci
    [ Designed in USA ]

.:. MANY WORLD PRESIDENTS ARRIVE TO WATCH THE GAME
    [ DESIGNED IN THE USA ]

 

.:. Trzepaki dodajĄ JapoŃczykom siŁ
    [ Sznurek po prawej stronie jest nieistotny ]

.:. EVERY RUG BEATER GIVES THE JAPANESE TEAM STRENGTH
    [ THE STRING DOESN`T MEAN ANYTHING ]

 

.:. Dogrywka
    [ Design by Marcel Duchamp > wg AlbaŃczykÓw szczytowe osiĄgniĘcie ]

.:. OVERTIME
    [ THE ALBANIAN INFORMATION AGENCY REPORTED THAT
    THE DESIGN IS BY MARCEL DUCHAMP AND IT`S HIS BEST WORK ]

 

.:. PiŁkarze odpoczywajĄ
    [ Design by Starck > no ]

.:. BOTH TEAMS ARE OUT TO LUNCH
    [ DESIGN BY STARCK ]

 

.:. Rzuty karne
    kibice wstali z miejsc
    Rynna

.:. PENALTY
    THE FOOTBALL FANS ARE ON THEIR FEET
    GUTTER

 

.:. JapoŃczycy strzelajĄ karne na siŁĘ

.:. THE JAPANESE PLAYER KICKS THE BALL HARD

 

.:. Dziura

.:. HOLE

 

.:. MgŁa
    Polacy sŁabo widzĄ bramkĘ japoŃskĄ
    [ Design by Marcel Duchamp > WypowiedŹ Marcela Duchampa z 1961     roku: "kontury sĄ normalne, ale na deszczu mogĄ siĘ rozmazaĆ" ]

.:. FOG
    THE POLISH PLAYER CAN`T SEE THE GOLE BECAUSE OF THE FOG
    [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP > IN 1961 DUCHAMP SAID:
    "IN GENERAL OBJECTS APPEAR IN FOCUS BUT IN THE RAIN THEY APPEAR     BLURRY" ]

 

.:. Trzepak

.:. RUG BEATER

 

.:. Trzepak
    [ Designed by Marcel Duchamp > WypowiedŹ Marcela z 1961 roku:
    "ten sznurek nic nie znaczy i chciaŁbym by wszyscy, ktÓrzy wezmĄ     sobie do serca mojĄ sztukĘ o tym pamiĘtali" ]

.:. RUG BEATER
    [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP > IN 1961 MARCEL DUCHAMP SAID:
    "THIS STRING DOES NOT MEAN ANYTHING, AND PEOPLE  WHO HAVE MY ART IN     THEIR HEART HAVE TO REMEMBER THIS" ]

 

.:. Kocham JadwigĘ > Rychu
    [ Design by Rychu ]

.:. I LOVE JADWIGA > RYCHU
    [ DESIGN BY RYCHU ]

 

.:. Trzepak
    [ Design by Marcel Duchamp > WypowiedŹ Marcela z 1962:
     "ten sznurek teŻ nic nie znaczy > zapamiĘtajcie to sobie: czasami     sznurek nic nie znaczy tylko sobie wisi" ]

.:. RUG BEATER
    [ DESIGN BY MARCEL DUCHAMP > IN 1962 MARCEL DUCHAMP SAID:
     "THIS STRING DOES NOT MEAN ANYTHING...SOMETIMES STRING IS JUST      STRING" ]

 

.:. JapoŃczycy mistrzami Świata

.:. JAPAN WINS THE WORLD CUP

 

.:. Trzepak

.:. RUG BEATER

 

.:. Nowi mistrzowe Świata
    [ Sznurek tu nic nie znaczy ]

.:. The japanese team goes home
    [ the string doesn`t mean anything ]

 

.:. Trzepak
    [ wg AlbaŃczykÓw szkoda sŁÓw ]

.:. Rug beater
    [ the Albanian Information Agency had no comment about this rug     beater ]

 

.:. Wardburg
    [ Designed in DDR ]

.:. Wardburg
    [ Design by Andre Breton, Made in DDR ]

 

.:. Definicja trzepaka > Dwie pionowe metalowe rurki poŁĄczone dwiema     poziomymi rurkami bez sznurka
    [ Trzepaki zaprojektowane przez Andre Bretona sĄ ciut inne od tych     ktÓre projektował Marcel Duchamp ]

.:. Definition of rug beater > two horizontal metal bars and two     vertical ones...without string
    [ the rug beaters by Andre Breton are a bit different than those by     Marcel Duchamp ]

 

 

:: Realizacja / zdjĘcia i tekst/: Artur KŁosiŃski

:: WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

:: TŁUMACZENIE: ANDREW EYMAN

:: Projektowanie Graficzne